+36 1 501 34 63 iroda@kerkom.hu

Temetési szertartás

 Az élet vereséget szenved a haláltól, de az emlékezés megnyeri csatáját a semmi ellen. ” – Tzvetan Todorov

A temetési szertartásról

A temetést általánosan harangozással jelezték.  A katolikus temetési szertartás résztvevői a halott fejénél elhelyezett szentelt vízből, összecsomózott kis faágakkal megszentelték a ravatalt, letérdeltek, imádkoztak, utána mentek a gyülekező gyászolókhoz. Szintén katolikus szokás volt, hogy a temetésre érkező pap előbb megszentelte a ravatalt, utána vitték ki a leszögezett koporsót az udvarra. A koporsót az országos szokásnak megfelelően lábbal menetirány szerint vitték ki. A temetési szertartás a vallási szabályoknak megfelelően különbözött. A búcsúztatót a pap mondta, a kántor énekelt. A családtagok segítségével összeállított beszédében a pap felelevenítette az elhunyt életét, utalt az élet mulandóságára, a feltámadásra, az abban való bizakodásra.

Temetési szertartás típusok

Koporsós temetés

A temetkezésnek a legrégibb, s legelterjedtebb módja az elföldelés, amely azonban nagyon különböző lehet aszerint, hogy mélyebb vagy sekélyebb sírba, pusztán a földbe vagy sírboltba, vagy kisebb-nagyobb hant alá temetik a holtat, méltó búcsút véve ezáltal szerettüktől.

 

Hamvasztás, urnában

Másik, szintén igen elterjedt s néhol az elföldeléssel együtt is járatos módja a temetkezésnek a halotthamvasztás. 

 Hamvasztás esetén gyakran búcsúztató ceremóniát tartanak, hiszen a végső búcsú elengedhetetlen része a gyász feldolgozásának.

hamvak szétszórása

Ma már Magyarországon sem ritkaság, ha az elhunytat nem a megszokott módon, temetőben kívánja eltemetni a család, hanem más módon búcsúzna el tőle, vagy helyezné egyedi helyen végső nyugalomra. Egyre többen választják a hamvak természetben történő elhelyezését.

Temetkezési szokások a világ minden tájáról

India

Indiában attól függően, hogy ki melyik kasztba tartozik, a halottak temetése különbözik. A kaszton kívülieket a Gangeszhez legközelebb égetik el, feljebb haladva a hamvasztási helyszín egyre távolabb esik a parttól. A gazdag halottak elégetéséhez sok fát használnak, a szegényeket elektromos égetőkben hamvasztják el. Piros lepellel takarják le a fiatal lányokat, fehérrel a férfiakat és aranyszínűvel az idősebb nőket. A hordágyat virágokkal díszítik fel, és a testet is szinte teljesen befedik virágokkal. A folyó mentén halotti máglyát készítenek, és lábbal dél, azaz a holtak iránya felé helyezik el az elhunytat, hogy abba az irányba „sétálhasson” majd.

Bali

Balin úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete, éppen ezért a temetés sem szomorú megemlékezés, hanem egy többnapos rituálé, amiben nemcsak a család, de az egész faluközösség részt vesz. A halottat bambuszból, papírból, szövetből épített emelvényen szállítják a halál templomához, a testet pedig hamvasztással adják vissza az öt elemnek: a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az éternek, hitük szerint máskülönben nem tudna szabadulni a lélek és kísértetként zaklatná a rokonságot.

Mexikó

Mexikóban már háromezer évvel ezelőtt is megőrizték a halottak koponyáját. Úgy vallják, hogy az az élet és az újjászületés szimbóluma. Halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, aki teheti, énekel és imádkozik.

Indonézia

Indonézia egyes szigetein úgy tartja a szokás, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. Ez gyakran hosszú napokig is eltarthat, addig azonban az elhunyt családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek elé, és úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre.

Balinéz és ausztrál csoportok

Főként a balinéz és ausztrál csoportokra jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, és egyszerűen egy fa lombjai közé „rejtik”, esetleg koporsónak használt hordókba rakják az elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére erősítik.

Ghána

Ghánában egyre nagyobb trend, hogy az emberek úgynevezett fantáziakoporsóba temetkeznek. A koporsók az elhunyt életét hivatottak szimbolizálni, ennek megfelelően készült már cigarettásdoboz, limuzin, repülőgép és sütőtök alakú koporsó is.

Iszlám temetések

Az iszlám vallású temetéseken nem használnak koporsót, nem hamvasztanak, és a testet sem konzerválják. Az elhunytat vízzel lemossák, majd fehér vászonlepedőbe tekerik. Arccal Mekka, az iszlám szent helye felé fordítva fektetik a földre, majd a szertartás után a férfiak temetik el.

Zsidó temetések

A zsidó hit hívei úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhában temetnek el. A zsidó embert zsidók körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni. A gyász jeleként az elhunyt családtagjainak szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. A temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. A Tóra szerint a testet tilos elhamvasztani, közszemlére tenni, bebalzsamozni. A sírhelyekre nem virágot, hanem köveket visznek.

Kérjen segítséget!

A méltó búcsúztatás mindenkinek jár. Függetlenül attól, hogy melyik felekezethez tartozott vagy vallásos volt-e, az ember hisz abban, hogy a szeretet által mindannyian tovább élünk. Az egyházi temetéshez, polgári búcsúztatáshoz kérheti szakemberek segítségét, akik segítenek kegyelettel elbúcsúztatni és méltósággal elköszönni szerettétől.

Polgári búcsúztatás

Búcsúztatás hajós temetés, urnás temetés, szórás, temetői koporsós temetés során. Az Önök által megadott adatok, történetek segítségével egyedi szöveggel és méltósággal. » meltobucsu.hu

Egyházi temetés

Keresztény felekezetfüggetlen temetés az Ökumenikus Egyház szertartásával. Temetői koporsós temetés, urnás temetés, szórás és szabadon választott helyszínen is. Egyházi adó megfizetése nélkül. » temetolelkesz.hu